Běžná údržba a drobné opravy související s užívání bytu.

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil s některými povinnostmi, které vyplývají nájemcům za situace, kdy užívají byt v nájmu. Dříve, než se dostanu k povinnostem nájemce, pojďme si vytyčit povinnost pronajímatele, a to konkrétně ustanovením § 2257 odst. 1) občanského zákoníku stanoví, že: „Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.“ Ze […]

Zneužití platební karty zaměstnavatele.

V dnešním článku bychom rádi čtenáře seznámili s rozsudkem…

Soudcem 24 hod denně...

V dnešním článku bychom rádi čtenáře seznámili s nejnovějším nálezem…