Ta větev půjde pryč, sousede. Jaké jsou nejdůležitější aspekty sousedských práv?

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil s problematikou některých aspektů sousedských práv. Představme si situaci, kdy stromy, keře a další popínavé rostliny nacházející se na sousedním pozemku způsobují na vedlejším pozemku imise výrazným spadem jehličí, šišek, větévek a listí ze vzrostlých stromů a keřů nacházejících se v blízkosti společné hranice pozemků, dále pod pozemek zasahují […]

VYŽIVOVACÍ POVINNOST A DOHODA RODIČŮ DÍTĚTE O VÝŽIVNÉM

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil s problematikou některých aspektů vyživovací povinnosti. Nejprve je nutno určit charakter vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost je majetkovým právem, neztrácí však současně svojí osobnostní povahu. Vyživovací povinnost vzniká přímo ze zákona a nelze ji smluvně převést na jiného. Vyživovací povinnost si pak i nadále uchovává jistá specifika rodinněprávního institutu, kdy lze […]

KOLIK STOJÍ ROZVOD

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil se základními informacemi ohledně nákladů, které se týkají rozvodů v České republice. Nákladnost rozvodového řízení se obecně v základu odlišuje od skutečnosti, zda se jedná o rozvod sporný či nesporný. V případě tzv. sporného rozvodu soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, vyslýchá oba manžele, svědky (nejčastěji sousedy, rodinné příslušníky), […]

Otevření pobočky advokátní kanceláře v Kaplici

Advokátní kancelář Kašpárek se sídlem v Praze si dovoluje oznámit, že od 01.09.2017 zahajuje svoji činnost také na pobočce Kaplice, ul. Masná 129. http://www.mestokaplice.cz/zprava-2447/otevreni-advokatni-kancelare-kasparek/

Naše advokátní kancelář odpovídala na otázky čtenářů Security magazínu.

http://www.securitymagazin.cz/pravnik-radi/pane-advokate-poradte-mi-prosim-1404056570.html

Může soudce publikovat jakékoliv texty?

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil s nejnovějším nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2609/16 týkající se práva na svobodu projevu soudce. Nejvyšší správní soud ČR konstatoval, že soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, publikací svých vlastních článků Dopis dezorientovaného běžence a Zpráva o putování do Němec na webu www.pravyprostor.cz, porušil […]

Zneužití kreditní platební karty zaměstnavatele ve prospěch třetí osoby

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil s rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ohledně nakládání se svěřenými hodnotami, konkrétně s platební kartou, která byla zaměstnavatelem svěřena zaměstnanci pro úhradu nákladů spojených s výkonem jeho práce pro zaměstnavatele. V judikovaném případě zaměstnanec bez vědomí a souhlasu zaměstnavatele neoprávněně použil pro úhradu svých soukromých výdajů kreditní kartu, která mu byla zaměstnavatelem […]

Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

V dnešním článku bych rád čtenáře seznámil s některými povinnostmi, které vyplývají nájemcům za situace, kdy užívají byt v nájmu. Dříve než se dostanu k povinnostem nájemce, pojďme si vytyčit povinnost pronajímatele, a to konkrétně ustanovením § 2257 odst. 1) občanského zákoníku stanoví, že: „Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.“ Ze […]

Kam zaparkovat své auto, aneb placené parkoviště nemusí být vždy hlídané

Rád bych čtenáře seznámil s odpovědnosti provozovatele placeného parkoviště za způsobenou škodu na zaparkovaném vozidle. Pravděpodobně každý z nás někdy využil placeného parkoviště k zaparkování svého vozidla. Lze se však za každých okolností domáhat na provozovateli placeného parkoviště náhrady škody, která na zaparkovaném vozidle může vzniknout např. krádeží či poškozením? Ustanovení § 2945 odst. 1) […]

Zamezí už konečně Česká advokátní komora trapnému svlékání advokátů?

zdroj: www.ceka-justice.cz Občasné nedůstojné osobní prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov stále udržijí živou debatu o tom, zda by se prohlídky u členů České advokátní komory neměly zrušit úplně. Podle ankety České justice jsou tomu někteří předsedové soudů nakloněni. Jiné soudy však upozorňují na to, že několik problematických advokátů brání plošnému zrušení prohlídek. Advokáti […]